Кратка биография

Go down

Кратка биография

Писане by Admin on 6/10/2013, 11:07

Николай АТАНАСОВ е единственият член на Съюза на Учените в България, занимаващ се с кинология. Неговото университетско образование е “Зооинженер”. В периода 1984-1987 работи като Научен сътрудник към Научно-Изследователския Институт по Говедовъдство и Овцевъдство в гр. Стара Загора. От 1987 г. до 2006 г. работи като преподавател по животновъдство в Професионалната Гимназия по Селско Стопанство в гр. Нова Загора. От 2002 г. работи и като търговски представител за чужбина към Милкотроник ООД. От 2006 г. до момента е хонорован преподавател по животновъдство.

Г-н Атанасов е автор на четири от най-популярните книги за кучета в България:

- Немското Овчарско Куче (отпечатана 1996),
- В Света на Немското Овчарско Куче (отпечатана 1998),
- Кучето и Неговото Поведение (отпечатана 2000),
- Кучето. Въведение в кинологията (отпечатана 2013).

Съавтор е на две издания на Тракийския Университет:

1. “Животновъдство–Овцевъдство” - справочник;
2. “Овцевъдство с Козевъдство” - учебник.

Автор е на повече от 500 статии по кинология, публикувани в различни списания и вестници. Негови статии са отпечатвани в САЩ, Канада, Великобритания, Холандия, Финландия, Австрия, Германия, Турция, Израел, Бразилия, Италия.

Голяма част от научно-изследователската дейност на г-н Атанасов е свързана с проблемите по произхода, породоформирането и използването на кучетата в служебната кинология. От 1998 г. г-н Атанасов работи по темата “Аспекти на Зоопсихологията, Пречупени през Поведението на Кучето”. По-голямата част от работата му е относно Социално поведение на кучетата с насоченост, агресията и методите за нейното коригиране.

Г-н Атанасов е редовен и почетен член на много чужди организации по кинология, а така също и на природозащитната организация Greenpeace.

Основател е на Информационния Център по Кинология “Канисинформ” (1991), на Консултантско-Информационния Център “Мега-Акселхайм” (1995), на Центъра по Експериментална Кинология (2005).

Консултат е по кинология към Extension Service в Тракийския университет.

През 1992 г. г-н Атанасов основава Обединението за Немски Овчарски Кучета в България (ОНОК). През 1994 г. по време на Световния конгрес на WUSV г-н Атанасов внася кандидатурата на основаното от него Обединение за членство в Световния Съюз. ОНОК е прието за член на WUSV с пълно единодушие, а г-н Атанасов става най-младият президент, който успява да направи своята организация член на Световния Съюз на Обединенията за Немски Овчарски Кучета.

В момента г-н Атанасов работи основно по проблема “Поведение на Кучето”. Занимава се и с проблеми относно Българското Овчарско Куче, а така също и турската порода Кангал.

Информация в цифри и дати:

ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ РЕЛИГИОЗНИ ДЕНОМИНАЦИИ
- Източноправославен християнин;
-
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
- Не членува в политически партии и организации;

ОБРАЗОВАНИЕ
1978 - 1983 Висш Институт по Зоотехника и Ветеринарна Медицина - Стара Загора;
1984 - 1985 Институт за Повишаване на Квалификацията към Селскостопанска Академия - София;
1992 - 1993 Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", филиал Стара Загора;
1992 - 1997 SOON Education Center - Willington, Great Britain;


ДИПЛОМИ ПО:
- Зооинженерство - 1983;
- Педагогика - 1993;
- Основно Богословие - 1997;

ЧАСОВЕ КАТО ОБУЧАВАЩ СЕ - 6 920;
ЧАСОВЕ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ13 019;

КВАЛИФИКАЦИИ:
- Специалист по Животновъдство;
- Специалист по Овцевъдство и Козевъдство - Технологии на отглеждане;
- Специалист по Християнско Богословие - Петокнижие и Четириевангелие;

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО:

U. S. A.
1. American Dairy Goat Association - Spindale;
2. American Society of Animal Science - Savoy;
3. Development Alternatives Incorporated - Bethesda;
4. National Dairy Herd Improvement - Columbus;
5. Sheep Equipment Manifacturing - Edwardsville;
6. Sydell Incorporated - Burbank;
Great Britain
1. British Friesland Sheep Society - Baydon;
2. National Sheep Association - Malvern;

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕОЛОГИЯ

U. S. A.
1. Claretian Missionaries - Chicago;
2. Franciscan Mission Associates - Mount Vernon;
3. International Bible League - South Holland;
Canada
1. Canadian Bible Society - Toronto;
Great Britain
1. Bible Society - Swindon;
2. Christian Literature To The World - Battle;
3. IMM - Tunbridge Wells;
4. SGM International - London;
5. Slavic Gospel Associations - Eastbourne;
6. Trinitarian Bible Society London;

ДРУГИ СФЕРИ НА ИЗЯВА:
- A. F. & A. M.;
- S. M. O. T. J.;

МЕСТОРАБОТА
1984 - 1987 Научноизследователски институт по говедовъдство и овцевъдство - Стара Загора;
1987 - 2006 Преподавател в Училището по селскостопански науки - Нова Загора;
2002 – 2007 Организатор на международната търговия в Милкотроник ООД;
2006 – Хонорован преподавател по животновъдство;

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1. Основи на Животновъдство - Курс на обучение 1 година;
2. Говедовъдство и Овцевъдство - Курс на обучение 2 години;
3. Свиневъдство и Птицевъдство - Курс на обучение 1 година;
4. Зайцевъдство - Курс на обучение - 6 месеца;
5. Коневъдство - Курс на обучение - 6 месеца;
6. Пчеларство, Бубарство и Рибовъдство - Курс на обучение 6 месеца;

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
1. Контролиране на растежните способности, качествата на месото и млечността на български местни породи кози и на кози от породата Саанска и Тогенбургска;
2. Контролиране на млечността на мериносовите овце в зависимост от вълнодайността и степените на заруненост на главата;
3. Влияние на различните системи на отглеждане на мериносовите овце върху техните продуктивни качества;
4. Растежни способности и поведение на агнетата, отглеждани самостоятелно и съвместно с майките им от момента на раждането до отбиване на 4 месечна възраст;
5. Влияние на гъстотата на отглеждане на овцете и на козите върху тяхното поведение;
6. Прояви на канибализъм при свинете в зависимост от гъстотата на отглеждане;
7. Влияние на клетъчното и подовото отглеждане върху носливостта на кокошките;

К И Н О Л О Г И Я
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ И ПРОЕКТИ
1. Произход, Породоформиране и Използване на Кучетата Пазачи и Кучетата Пастири на Селскостопанските Животни;
2. Произход, Породоформиране, Развъждане, Използване, Изпитания и Преценка на Породността на Немското Овчарско Куче;
3. Аспекти на Зоопсихологията, Пречупени През Поведението на Кучето;

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
1. Контролиране на лактацията при Немските Овчарски Кучета от 5-ия ден след раждането до 45-ия ден;
2. Сравнителна характеристика между Немското Овчарско Куче и създадения в бившия СССР източноевропейски тип на породата;
2. Проучване и съпоставителна характеристика на генеалогичните и заводските линии при Немското Овчарско Куче и т. н. "ГДР-тип";
3. Анализиране и прилагане на нови системи за класифициране на породите кучета;
4. Химически анализ, консумативност и съпоставителна характеристика на храните за кучета, "Венди" и "Хоби" спрямо "Пюрина", "Роял Канин" и "Бош";
5. Преценка на развъдната стойност на Немските Овчарски Кучета, свързана с показателите им по екстериор и по изпитания "Шутцхунд";
6. Агресията при кучетата - причини за нейното проявяване и методи за нейното коригиране;
Корекции на поведението на кучето под влиянието на медикаменти, действащи върху централната нервна система;
7. Въздействие върху епилептичните припадъци при кучетата чрез барбитурови и бензодиазепинови препарати.

УДОСТОВЕРЕНИЯ
- Почетен член на Обединени шутцхунд клубове на Америка - 1984;
- Почетен член на Бордър коли клуб на Америка - 1984;
- Почетен член на Асоциацията за кучета-пазачи на стадата - 1984;
- Редовен член на Грийнпийс, Холандия - 1986;
- Редовен член на Съюза на учените в България - 1988;
- Почетен член на движение "Нова Кинология", Австрия - 2012;

КВАЛИФИКАЦИИ
- Национален съдия по екстериор - 1984;
- Международен съдия по екстериор на Немски Овчарски Кучета - 1989;
- Експерт по преценка на развъдната стойност на Немските Овчарски Кучета - 1992;
- Консултант по кинология към Екстеншън Сървиз при Тракийския Университет - 1992;

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Основател и Президент на Информационния Център по Кинология "КАНИСИНФОРМ" - 1991;
2. Основател на Обединението за Немски Овчарски кучета (ОНОК) - 1992;
3. Президент на Обединението за Немски Овчарски Кучета (ОНОК) - 1992-1999;
4. Основател и Президент на Консултантския Информационен Център "Мега-Акселхайм" - 1995;
5. Основател и Ръководител на Центъра по Експериментална Кинология – 1999;

ЛЕКТОРСКА ДЕЙНОСТ
1. Произход на кучетата;
2. Класификации в кинологията;
3. Отглеждане на кучетата пазачи и пастири на селскостопанските животни;
4. Селекция на кучетата пазачи и пастири на селскостопанските животни;
5. Обучение на кучетата пазачи и пастири на селскостопанските животни;
6. Използване на кучетата пазачи и пастири на селскостопанските животни;
5. Произход и формиране на Немското Овчарско Куче;
6. Обучение на Немското Овчарско Куче за пастирска работа и по методиката "Шутцхунд";
7. Изпитания на работните качества на Немското Овчарско Куче;
8. Преценка на развъдната стойност на Немското Овчарско Куче;

ДРУГИ ФОРМИ НА ИЗЯВА
1. Курс лекции за подготовка на съдийски кадри в Хасково - 1986;
2. Курс лекции за подготовка на кандидати за ловци към Ловно рибарско дружество Н. Загора - 1987;
3. Курс лекции за подготовка на съдийски кадри във Вонеща вода - 1987;
4. Основен докладчик на Научна конференция към ЦС на Съюза на природолюбителите в София - 1987;
5. Организатор на Национална изложба, проведена в Н. Загора - 1987;
6. Организатор на Школа по кинология към Селскостопанско училище в Н. Загора - 1987;
7. Организатор на Школа по кинология към Селскостопанско училище в Н. Загора - 1988;
8. Организатор на Национална изложба, проведена в Н. Загора - 1988;
9. Организатор на Национална изложба, проведена в Н. Загора - 1989;
10. Организатор на Школа по кинология към Селскостопанско училище в Н. Загора - 1989;
11. Организатор на Школа по кинология към Селскостопанско училище в Н. Загора – 1990;
12. Съавтор на Правилниците за развъждане по кинология към ЦС на Съюза на природолюбителите в София - 1990;
13. Курс лекции за подготовка на кандидати за ловци към Ловно рибарско дружество Н. Загора - 1990;
14. Организатор на Национална конференция по кинология към Съюза на учените в България, клон Ст. Загора - 1990;
15. Автор на Устава на Обединението за Немски Овчарски Кучета - 1992;
16. Лектория по кинология към Съюза на любителите на кучета в Сливен - 1993;
17. Лектория "Млад кинолог" към Средно общообразователно училище "Хр. Ботев" в Н. Загора - 1997;
18. Сценарий на филм за Българското овчарско куче – 2009;
19. Селекционна програма за издаване патент на Българското овчарско куче - 2010.

ПУБЛИКАЦИИ

Статии 1984 - 2012:
- Социални и политически проблеми - 24;
- Теология - 4;
- Животни от дивата природа - 8;
- Селскостопански животни - 22;
- Кинология - 507;

Монографии
1. Всичко за Немското Овчарско Куче, Животно, София, 1996;
2. В Света на Немското Овчарско Куче, Животно, София, 1998;
3. Кучето и Неговото Поведение, Животно, София, 2000;
4. Кучето. Въведение в кинологията, София, 2013.

Справочници и учебници в съавторство
1. Справочник по животновъдство, Тракийски университет, Стара Загора, 1996;
2. Овцевъдство с Козевъдство - учебник, Тракийски университет, Стара Загора, 2000;

КОНТАКТИ С ГЛАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КИНОЛОГИЯ
1. American Kennel Club - U. S. A.;
2. British Kennel Club - Great Britain;
3. Canadian Kennel Club - Canada;
4. Federation Cynologique Internationale - Belgique;
5. Mongrel Dog Clubs of America - U. S. A.
6. United Kennel Club - U. S. A.;
7. Verein fur Deutsche Schaferhunde - Deutschland;
8. White German Shepherd Dog Club International - U. S. A.;

КОНТАКТИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ КИНОЛОГИЯТА
1. Alpine Publications - САЩ; - издателство. 2. American Registry of Professional Animal Scientists (ARPAS) - САЩ; 3. American Society of Animal Science - САЩ; 4. Canine Studies Institute - Великобритания; 5. Chicago Academy of Sciences - САЩ; 6. Das Deutsche Hunde Magazin - Германия; - издателство. 7. Das Tier - Германия; - издателство. 8. Denlinger"s Publishers - САЩ; - издателство. 9. Der Hund - Германия; - издателство. 10. Development Alternatives - САЩ; 11. Direct Book Service - САЩ; - издателство. 12. Dog Fancy - САЩ; - издателство. 13. Dog Sports Magazine - САЩ; - издателство; 14. Dogs in Canada - Канада; - издателство; 15. International Canine Genetics - САЩ; 16. International Canine Semen Bank - Канада; 17. J-B Wholesale Pet Supplies - САЩ; 18. Kelev Canine College - САЩ; 19. Moj Pes - Полша; - издателство; 20. New York School of Dog Grooming - САЩ; 21. Ontario Humane Society - Канада; 22. Orthopedic Foundation for Animals (OFA) - САЩ; 23. Partner Hund - Германия; - издателство. 24. Pedigree Pal - Германия; 25. Pes Pritel Cloveka - Чехия; - издателство. 26. Pet Food Institute - САЩ; 27. Pets Magazine - Канада; - издателство. 28. Ralston Purina Company - САЩ; 29. Ralston Purina Incorporated - Канада 30. Ray Allen Manufacturing CO. - САЩ; 31. Royal Canin - Франция; 32. Royal Canin BV - Холандия; 33. Shur Gain - Канада; 34. Smartpets Incorporated - САЩ; 35. South Africa University - ЮАР; 36. Tara Lara School of Dog Grooming - САЩ; 37. The School of Animal Science - САЩ; 38. T. F. H. Publications - САЩ; - издателство. 39. T. F. H. Publications Incorporated - Великобритания; - издателство. 40. Today"s Breeder - САЩ; - издателство. 41. UPCO - САЩ; 42. Vantage Press - САЩ; - издателство. 43. World Society for the Protection of Animals (WSPA) - Канада;

КОНТАКТИ С КЛУБОВЕ ПО ПОРОДИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОУЧВАЩИ КУЧЕТАТА
1. Akbash Dog Association International - U. S. A.; 2. American Belgian Tervuren Club - U. S. A.; 3. American Bouvier des Flandres Club - U. S. A.; 4. American Livestock Breeds Conservancy - U. S. A.; 5. American Working Collie Association - U. S. A.; 6. Association Francaise du Border Collie - France; 7. Border Collie Club of America - U. S. A.; 8. Border Collie Society of America - U. S. A.; 9. Cardigan Welsh Corgie Club of America - U. S. A.; 10. Collie Club of America - U. S. A.; 11. Collie Information Centre - Great Britain; 12. Consultants in Livestock Guardian Dogs - U. S. A.; 13. Deutscher Club fur Belgische Schaferhunde - Deutschland; 14. Gesellschaft zum Schutz der Wolfe - Deutschland; 15. Great Pirenees Club of America - U. S. A.; 16. Kangal Dog Club of America - U. S. A.; 17. Komondor Club of America (working type) - U. S. A.; 18. Laserscan Technology - U. S. A.; 19. Livestock Guard Dog Association - U. S. A.; 20. North American Sheep Dog Society - U. S. A.; 21. Northeastern Sheepdog Association - U. S. A.; 22. Ranch Dog Trainers - U. S. A.; 23. Rescue League Committee - U. S. A.; 24. Royal Berger Belge Club - Belgique; 25. South Central Stockdog Association - U. S. A.; 26. Southern Utah University of Agriculture - U. S. A.; 27. The American Border Collie Association - U. S. A.; 28. The American International Border Collie Registry - U. S. A.; 29. The International Sheep Dog Society - Great Britain; 30. The North American Yugoslav Shepherd Dog Club - U. S. A.; 31. Turkish Dog Breeds Association - U. S. A.; 32. US Border Collie Club - U. S. A.; 33. US Border Collie Handlers Association - U. S. A.; 34. US Sheep Experimental Station - U. S. A.; 35. Wisconsin Working Stockdog Association - U. S. A.

КОНТАКТИ С ИНСТИТУЦИИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОВЕДЕНИЕТО НА КУЧЕТО
1. Academy of Canine Behavior - U. S. A.; 2. American Behavior Counseling Services - U. S. A; 3. American Psychology Association (APA) - U. S. A.; 4. American Psychological Society (APS) - U. S. A.; 5. Animal Behavior Society (ABS) - U. S. A; 6. Association for Behavior Analysis (ABA) - U. S. A.; 7. Association of Pet Behaviour Counsellor (APBC) - Great Britain; 8. Association for the Study of Animal Behaviour (ASAB) - Great Britain; 9. B. F. Skinner Foundation - U. S. A; 10. British Institute of Professional Dog Trainers - Great Britain; 11. Canine Behavior Consultants (CBA) - U. S. A.; 12. Center for the Integrative Study of Animal Behavior - U. S. A.; 13. Delta Society - U. S. A.; 14. Division of Conseling Psychology and Education, Santa Clara University - U. S. A.; 15. Ethology Institute - Denmark; 16. Federation of Dog Trainers and Canine Behaviourists - Great Britain; 17. Institute for Applied Ethology and Animal Psychology - Switzerland; 18. Institute for Behavioral Physiology - Deutschland; 19. International Funding Sources for Ethological Research - U. S. A.; 20. International Society for Behavior Ecology (ISBE) - U. S. A.; 21. Konrad Lorenz Institute - Austria; 22. Konrad Lorenz Research Station - Austria; 23. Meisterfeld Associates - U. S. A.; 24. Netherlands Society of Behavioural Biology - Netherland; 25. Pet Behaviour Center - Great Britain; 26. Pet Behavior Resources - U. S. A.; 27. Professional Animal Behavior Association (PABA) - U. S. A.; 28. The International Society for Behaviorology - U. S. A.; 29. United Kingdom Registry of Canine Behaviourists - Great Britain; 30. University of California, Animal Behavior Graduate Group - U. S. A.; 31. University of California Los Angelis (UCLA), Department of Psychology - U. S. A.; 32. University of Colorado, Institute for Behavioral Genetics - U. S. A.; 33. University of Cornell, Neurobiology and Behavior - U. S. A.; 34. University of Duke, Biological Psychology - U. S. A.; 35. University of Georgia, Applied Animal Behavior - U. S. A.; 36. University of Guelph - Canada; 37. University of Kentucky, Center for Ecology, Evolution and Behavior - U. S. A.; 38. University of Mercer - U. S. A.; 39. University of Minnesota, Ecology, Evolution and Behavior - U. S. A.; 40. University of New Mexico, Animal Behavior and Evolutionary Psychology - U. S. A.; 41. University of Rudgers, Biopsichology and Behavior Neuroscience - U. S. A.; 42. University of Texas, Department of Psychology - U. S. A.; 43. University of Tufts - U. S. A.; 44. University of Washington, Animal Behavior Program - U. S. A.; 45. University of Wisconsin SP - U. S. A.; 46. Wolf Park - U. S. A.;
Admin
Admin
Admin

Брой мнения : 169
Join date : 04.10.2013
Местожителство : Nova Zagora, BULGARIA

http://canisinform.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите